Gember Member hanteert in dit Privacy Reglement een aantal definities (deze kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestandje dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Gember Member internetsite registreert;

Eindverwerker: Gember Member die uitsluitend persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de gebruikers van de website. 

 

Reglement: dit privacyreglement;

 

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

  1. Toelichting op het Reglement

Gember Member mag de door jou verstrekte gegevens niet automatisch verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Deze wetgeving beperkt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen. Op grond van deze wet heeft Gember Member de verplichting om:

 

 

Gember Member vind uw privacy belangrijk. Daarom legt Gember Member in dit Reglement uit hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik en voor de verwerking van welke gegevens Gember Member expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

  1. De volgende persoonsgegevens worden mogelijk door Gember Member gebruikt als je:

 

Gember Member en derde partijen plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 

te registreren welke internetsites / internetpagina’s u bezoekt;

de functionaliteit en inhoud van de website te verbeteren;

ervoor zorgen dat u niet altijd dezelfde informatie ontvangt;

het productaanbod verbeteren;

 

Uitleg over het plaatsen van cookies

Bij een bezoek aan de website worden automatisch cookies geplaatst waarmee Gember Member bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

 

  1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gember Member verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Gember Member, tenzij:

 

 

  1. Taken / beveiligde toegang / vertrouwelijkheid / bewaartermijn

Gember Member verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet. Dit houdt onder meer in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen zoals omschreven in artikel 2 en op behoorlijke/zorgvuldige wijze in overeenstemming met de wet en dit Reglement.

 

Jouw persoonsgegevens zijn alleen in te zien door personen die werkzaam zijn voor Gember Member, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.

 

Al uw persoonsgegevens worden door Gember Member beschermd tegen ongeoorloofde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 

 

  1. Jouw rechten als betrokkene